Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).
I. Strony transakcji i przedmiot transakcji:
1. Sklep internetowy, działający pod adresem keytext.shoppy.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., ul. Sokołowska 9/410, 01-142 Warszawa.
2. Ceny produktów są wyrażone w cenach netto, w złotych polskich (PLN).
3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
4. Wydawnictwo Key Text zastrzega sobie prawo do zmiany cen proudktów w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.
5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, z wyjątkiem produktów przecenionych.

II. Transakcja
1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez:
- mechanizm koszyka na stronach sklepu
- e-mailowo
2. W zamówieniu Kupujący zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe - imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon.
3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
4. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta.
Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, firma zwraca towar Kupującemu po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną.

III. Płatność
1. W sklepie internetowym istnieje możliwość płatności:
- przelewem bankowym
- płatnością za pobraniem (realizacja rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przelewu)
- płatnością przy odbiorze osobistym
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty wysyłki.

IV. Dostawa
1. Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wydawnictwo Key Text zastrzega sobie prawo do zmiany doręczyciela, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
2. Koszt dostawy w całości pokrywa Kupujący.
3. Czas dostawy uzależniony jest od dostawcy przesyłki.

V. Reklamacje
Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową Nabywca zgłasza telefonicznie (22 632 11 36), lub e-mailowo: wydawnictwo@keytext.com.pl, zamowienia@keytext.com.pl
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
Reklamacje oparte wyłącznie na różnicach w wyglądzie towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego NABYWCY (kolor, proporcje, itp.) nie będą uwzględniane.
Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

VI. Dostępność produktów
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl