Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Współczesny krajobraz ekonomiczny

ISBN: 978-83-64928-04-8
Kategoria: Książki, podręczniki Ekonomia
Cena: 39,90 zł
Ilość: szt.

W książce omówiono kilka  istotnych problemów nurtujących gospodarkę światową. Uwaga autora została skoncentrowana na skuteczności polityki makroekonomicznej, zadłużeniu publicznym, relacjach międzynarodowych, zmianach strukturalnych, nierównościach społecznych i przemianach instytucjonalnych. Uzupełnieniem opisu rozpatrywanych tendencji i zjawisk o stanie współczesnej gospodarki światowej są przedstawione dane statystyczne zaprezentowane w 66 tabelach.

Końcową część pracy stanowi aneks teoretyczny, w którym przedstawiono prawidłowości, na które autor powołuje się we wcześniejszych partiach pracy. Niektóre z nich, takie jak optymalizacja polityki fiskalnej i monetarnej, recesyjny efekt zmiany struktury popytu, miernik równowagi płatności międzynarodowych, transgraniczne wykorzystanie oszczędności i linie polityczne w zarządzaniu, zamieszczono w tej pracy po raz pierwszy. Uwagi o teorii kapitału w XXI w. Thomasa Piketty’ego nie były wcześniej publikowane.

W tytule książki użyto słowo krajobraz. W malarstwie jest on obiektywną rejestracją rzeczywistości lub jej subiektywnym przedstawieniem. Każdy rozdział tej książki kończy dopisek na temat wybranego obrazu, cennego eksponatu jakiejś muzealnej galerii. Przywołanie sensu krajobrazu fizycznego ma tworzyć komentarz odnoszący się do krajobrazu ekonomicznego.
SPIS TREŚCI

Od autora

1. Sytuacja globalna

Obraz statystyczny

Problemy współczesności

2. Polityka makroekonomiczna w warunkach nadmiernego zadłużenia publicznego

Recesja i zadłużenie

Zdolność stabilizacyjna wydatków publicznych

3. Przebudowa struktur ekonomicznych

Sektory towarowe

Cena energii a struktura gospodarki

Dezindustrializacja

Sektor wiedzy

Globalna rewolucja w biznesie

4. Procesy integracyjne i międzynarodowy podział pracy

Czy globalizacja posuwa się do przodu?

Meandry integracji europejskiej

5. Nierówności społeczne i bezrobocie

Wybrane mierniki rozwoju społecznego

Różnice między grupami społecznymi i regionami

6. Trzecia droga w gospodarce

Przykłady trzeciej drogi

Alternatywne systemy ekonomiczne

Specyfika katolickiej etyki społecznej

7. Przebudowa zadań gospodarczych państwa

Obecność państwa w gospodarce

Polityka wspierania rozwoju

Przebudowa polityki ekonomicznej?

8. Udział techniki w rozwoju gospodarki

Ekonomiczna sprawność technologii

Surowce i ich ceny

9. Teoria ekonomiczna i jej wpływ na gospodarkę realną

Pozorna jałowość ekonomii

Pogranicze ekonomii i etyki

10. Perspektywy w świetle zasady dwóch warunków koniecznych

11. Aneks teoretyczny

Optymalny deficyt budżetowy

Optymalna polityka monetarna

Recesyjny efekt zmiany struktury popytu

Uogólnienie zasady korzyści komparatywnych

Współczynnik grawitacji ekonomicznej

Zasada pomocniczości w postaci matematycznej

Miernik równowagi płatności międzynarodowych

Model transgranicznego wykorzystania oszczędności

Współczynnik Giniego

Linie polityczne w zarządzaniu

Teoria wartości oparta na pracy

Teoria kapitału w XXI wieku Piketty’ego

Wartość względna surowców

Bibliografia

Spis tabel
Autor
Leszek J. Jasiński
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl