Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Nierówności ekonomiczne. Przyczyny i przezwyciężanie

Kategoria: Książki, podręczniki Historia myśli ekonomicznej
Cena: 52,00 zł
Ilość: szt.

Dążenie do równości jest nieustającym, szlachetnym i nierealnym marzeniem ludzkości. Dyskusje na ten temat były i są żywe w rożnych krajach i środowiskach. Na początku XXI wieku jest ich chyba więcej niż w stuleciu

poprzednim. Nierówności urosły do jednego z kluczowych wyzwań współczesności. Chociaż ich nasilenie ocenia się jako duże, uważa się, że poprawa sytuacji znajduje się w zasięgu ręki. Mało jest konkretnych pomysłów, co zrobić, by uporać się z tym problemem. Przeważa demonstrowanie niezadowolenia z tego powodu.

 

Książka autorstwa prof. L.J. Jasińskiego pt. „Nierówności ekonomiczne. Przyczyny i przezwyciężanie” składa się z 12 rozdziałów, w których:

  • Omówiono rodzaje nierówności – dochodowe i majątkowe, realne i odczuwalne.
  • Zaprezentowano wybrane teorie i stanowiska wyjaśniające przyczyny powstawania nierówności.
  • Dokonano analizy obrazu geograficznego i statystycznego zróżnicowania ekonomicznego – wielkie miasta, regiony, kraje, wybrane grupy społeczne (podmioty indywidualne: menedżerowie, właściciele kapitału i pracownicy, oraz podmioty zbiorowe, głównie firmy).
  • Przedstawiono działania związane z przezwyciężaniem nierównościom ze względów ideowych, pragmatycznych oraz wyzwania XXI w.

Spis treści:

Wprowadzenie
    1.    Rodzaje nierówności
1.1.    Klasyfikacja dochodów
1.2.    Nierówności dochodowe
1.3.    Nierówności majątkowe
1.4.    Dwa kręgi nierówności ekonomicznych
1.5.    Nierówności realne i odczuwalne
    2.    Nierówności – obraz statystyczny I
2.1.    Metody pomiaru nierówności
2.2.    Koncentracja dochodów i majątku
2.3.    Zróżnicowanie płac
2.4.    Rozbieżności międzysektorowe
2.5. Dochody wybranych grup społecznych
    3.    Elementarne wyjaśnienia przyczyn nierówności
3.1.    Podstawy ekonomii: ujęcie statyczne
3.2.    Podstawy ekonomii: ujęcie dynamiczne
3.3.    Nierówności, zacofanie, wyzysk, wykluczenie
3.4.    Zasada beneficjum jednoprocentowego
    4.    Teorie wyjaśniające przyczyny nierówności
4.1.    Transformacje STS
4.2.    Teoria skapywania, inkluzywny wzrost gospodarczy
4.3.    Konwergencja i dywergencja
4.4.    Teoria Thomasa Piketty’ego
    5.    Modele nierówności na rynku i wewnątrz przedsiębiorstwa
5.1.    Cenowo-dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do towarów
5.2.    Dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do aktywów
5.3.    Dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do rynku pracy
5.4.    Krzywa uśmiechu jako model fazowy powstawania dochodów
    6.    Podział wewnętrzny dochodów
6.1.    Rozstrzygnięcia bezpośrednie i negocjacje
6.2.    Przydział wewnętrzny
6.3.    Wynagrodzenia a skuteczność zarządzania
    7.    Modele nierówności w dużym systemie gospodarczym
7.1.    Uogólniony model korzyści komparatywnych
7.2.    Model przepływów międzygałęziowych i międzyregionalnych
7.3.    Analiza PKB obliczanego metodą dochodową
7.4.    Dopływ pieniądza i zagęszczanie się bogactwa
7.5.    Konfiguracje trzech rodzajów nierówności
    8.    Nierówności – obraz statystyczny II
8.1.    Państwa
8.2.    Regiony
8.3.    Wielkie miasta i dominanty ekonomiczne
8.4.    Indeksy rozwoju ludzkiego
8.5.    Wybrane sytuacje historyczne
    9.    Geograficzny wymiar nierówności
9.1.    Teoria koncentracji aktywności gospodarczej
9.2.    Dominanty ekonomiczne i megamiasta
9.3.    Teorie modernizacji i zależności
9.4.    Mierniki zależności ekonomicznej państw
9.5.    Międzynarodowa zależność poziomu płac
9.6.    Nierówności międzyregionalne
10.    Działania z pozycji ideowych
10.1.    Projekty Platona i jego następców
10.2.    Etyka największych religii
10.3.    Równość dzięki własności wspólnej
10.4.    Równość a sprawiedliwość
11.    Działania z pozycji pragmatycznych
11.1.    Formuły nierówności
11.2.    Redystrybucja dochodów
11.3.    Propozycje Anthony’ego Atkinsona
11.4.    Bezwarunkowy dochód podstawowy
11.5.    Równość wśród priorytetów ekonomicznych
11.6.    Zmiana ustroju gospodarczego
12.    Nierówności ekonomiczne – wyzwanie permanentne
12.1.    Awans mas w XX wieku
12.2.    Perspektywa sztucznej inteligencji
12.3.    Co i jak dalej?
Indeks osobowy

Autor
Leszek J. Jasiński
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
16cm
Waga
0,20kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl