Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

ISBN: 978-83-87251-24-6
Kategoria: Książki, podręczniki Transformacja gospodarki
Cena: 67,20 zł
Ilość: szt.

Liberalizacja sektorów sieciowych należy do ważniejszych zmian z punktu widzenia teorii ekonomii oraz praktyki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Obejmuje ona reformy mające na celu uruchomienie rynkowych lub quasi-rynkowych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz tworzenie warunków do ich efektywnego działania.

Przełomowym charakterem tych procesów jest to, że sektory sieciowe traktowano jako obszar występowania na tyle istotnych ułomności rynku, aby wykluczyć poddanie ich w znacznym stopniu regulującej roli rynku. Do końca lat 70. XX wieku sektory te stanowiły ogniwa najdalej posuniętego interwencjonizmu państwowego. 
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Kontekst problemu oraz pytanie badawcze
Struktura i zawartość pracy
Rozdział 1
Pojęcie, zakładane skutki i przebieg pierwszej fazy liberalizacji sektorów elektroenergetycznych
1.1. Przesłanki liberalizacji
1.3. Zawartość pakietu liberalizacyjnego
1.4. Implikacje liberalizacji dla polityki energetycznej i regulacyjnej
1.5. Geneza liberalizacji i pierwsze inicjatywy Komisji Europejskiej
1.6. Przebieg i efekty unijnego procesu legislacyjnego
1.7. Przebieg i modele liberalizacji sektora elektroenergetycznego w państwach UE
1.8. Przyczyny słabnięcia poparcia dla wyjściowej koncepcji liberalizacji
Załącznik: Pojęcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Rozdział 2
Założenia a praktyka funkcjonowania konkurencyjnych rynków energii elektrycznej ? aspekt bezpieczeństwa dostaw
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Ocena dotychczasowych doświadczeń
2.3. Istota problemów z inwestycjami
2.4. Rynek a bodźce inwestycyjne. Główne stanowiska
Rozdział 3
Geneza i rozwój regulacji bodźcowej oraz jej implikacje inwestycyjne
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Zarys teoretycznych podstaw regulacji bodźcowej
3.3. Dwie strategie reform w zakresie bodźcowej regulacji cen
3.4. Ewolucja mechanizmu regulacji typu RPI-X
3.5. Regulacja bodźcowa a bezpieczeństwo dostaw
3.6. Doskonalenie mechanizmu regulacji pułapowej
3.7. Zdolność pułapu cenowego do stymulowania inwestycji sieciowych
3.8. Regulacyjne implikacje niespójności w czasie
Rozdział 4
Przekształcenia strukturalne sektora energii elektrycznej – w poszukiwaniu kompromisu między konkurencją a bezpieczeństwem dostaw
4.1. Wstęp
4.2. Geneza i ewolucja pionowego i poziomego zrestrukturyzowanego modelu energetycznych sektorów sieciowych
4.3. Objawy kryzysu kanonu restrukturyzacyjnego
4.4. Przesłanki nowego podejścia do kwestii struktury rynku
4.5. Wnioski dla regulacji prokonkurencyjnej
Uwagi końcowe
Bibliografia 

Autor
Andrzej T. Szablewski
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl