Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Inwestycje private equity/venture capital (opr.twarda)

ISBN: 978-83-87251-28-4
Kategoria: Książki, podręczniki Zarządzanie i marketing
Cena: 84,00 zł
Ilość: szt.

Teoretyczne i praktyczne kompendium wiedzy o szczegółach procesu inwestycyjnego i współpracy z funduszami private equity/venture capital.

  • przygotowania przedsiębiorcy (biznesplan, due diligence, wycena spółki)
  • umowa inwestycyjna
  • monitorowanie spółek portfelowych, raportowanie
  • dezinwestycje (IPO, trade sale, FIBO, MBO, buy back, write-off)
  • aspekty podatkowe inwestycji i dezinwestycji
  • przykłady zrealizowanych projektów
  • analiza polskiego i europejskiego rynku private equity/venture capital


RECENZJE

Praca imponuje ilością i różnorodnością informacji na temat działalności funduszy private equity, zasad konstrukcji portfela inwestycyjnego, wycen czy prawnego otoczenia funduszy. Część dotycząca procesu inwestycyjnego zawiera doskonałą prezentację kolejnych kroków podejmowanych przez fundusz w procesie analizy, monitorowania i wreszcie wyjścia z inwestycji. Poziom szczegółowości prezentacji i doskonała znajomość realiów procesu sprawiają, że zwłaszcza ta część może być bardzo użyteczna nie tylko dla przedsiębiorców poszukujących finansowania przez fundusze, ale również dla osób, które po podjęciu pracy w funduszu stawiają dopiero pierwsze kroki w branży. Informacje charakteryzujące działania wszystkich funduszy uzupełniają bardzo przydatne wskazówki na temat indywidualnych preferencji poszczególnych firm działających w Polsce. Całość urozmaicają liczne przykłady konkretnych projektów inwestycyjnych, realizowanych w branży private equity, nie tylko na świecie, ale – co szczególnie ważne i ciekawe – również w Polsce.

Jacek Siwicki

Prezes Zarządu Enterprise InvestorsSPIS TREŚCI

Wstęp

1. Private equity – zagadnienia wstępne

1.1. Pojęcie inwestycji private equity/venture capital

1.2. Korzyści z finansowania private equity

1.3. Wady wprowadzenia do spółki inwestora private equity. Obawy przedsiębiorców związane z inwestycją private equity

2. Proces inwestycyjny private equity

2.1. Akwizycja kapitału przez fundusze private equity

2.2. Proces decyzyjny poprzedzający inwestycję private equity. Pozyskiwanie i analiza potencjalnych

projektów inwestycyjnych

2.2.1. Przygotowania przedsiębiorcy do pozyskania funduszu private equity

2.2.2. Biznesplan

2.2.3. Due diligence – szczegółowa ocena przedsiębiorstwa

2.2.4. Due diligence – wymagane dokumenty i opracowania

2.2.5. Wycena spółki

2.2.6. Umowa inwestycyjna. Określenie struktury transakcji, zakresu uprawnień i zobowiązań funduszu

2.3. Inwestowanie – udział funduszu private equity w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.4. Dezinwestycja. Wybór sposobu i momentu wyjścia z inwestycji przez inwestora private equity

2.4.1. Wprowadzenie spółki portfelowej na giełdę papierów wartościowych (IPO)

2.4.2. Pozyskanie dla spółki portfelowej inwestora branżowego (trade sale)

2.4.3. Wykup akcji lub udziałów przez inwestora finansowego (FIBO)

2.4.4. Wykup menedżerski (MBO)

2.4.5. Zwrotne zbycie udziałów podmiotowi, od którego pierwotnie zostały nabyte (buy back)

2.4.6. Likwidacja spółki lub umorzenie udziałów (write-off)

2.4.7. Problemy podatkowe dezinwestycji

3. Polityka funduszy private equity

3.1. Podstawowe warunki konstrukcji portfela private equity. Dywersyfikacja portfela.

Ryzyko inwestycji venture capital/private equity

3.2. Inwestycje private equity w ujęciu sektorowym

3.3. Wpływ kondycji rynku na decyzje inwestycyjne funduszy private equity

3.3.1. Dobra koniunktura giełdowa

3.3.2. Stagnacja rynkowa

3.4. Charakterystyka zaangażowania funduszu private equity na różnych etapach rozwoju

spółki

3.4.1. Etap krystalizacji pomysłu na spółkę, zwany stadium zasiewów (seed stage)

3.4.2. Etap początkowej działalności przedsiębiorstwa (start-up stage oraz post-creation)

3.4.3. Etap rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa (development stage, initial growth,

expansion capital)

3.4.4. Wykupy (buy-outs)

3.4.5. Inne formy i okoliczności zaangażowania inwestorów private equity

3.5. Pomiar wyników inwestycyjnych funduszy private equity

3.6. Raportowanie

4. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity

4.1. Formy prawne działania funduszy private equity

4.1.1. Fundusze zagraniczne

4.1.2. Fundusze prawa polskiego

4.1.3. Analiza przydatności poszczególnych form prawnych

4.2. Ograniczenia inwestycyjne po stronie potencjalnych dawców kapitału

4.3. Dodatkowe uwarunkowania prawne niesprzyjające działalności private equity w Polsce

4.4. Postulaty de lege ferenda

5. Rynek funduszy private equity w Polsce na tle rynku europejskiego

5.1. Rozwój private equity

5.2. Inwestycje

5.3. Struktura sektorowa inwestycji

5.4. Segmenty rynku

5.5. Akwizycja kapitału. Źródła finansowania funduszy private equity

5.6. Zakończenie inwestycji (dezinwestycja)

5.7. Struktura dezinwestycji

5.8. Struktura sektorowa dezinwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis schematów

Spis wykresów

Indeks
Autor
Katarzyna Sobańska-Helman
Piotr Sieradzan
Oprawa
twarda
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl