Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Ekonomista 2016/1

ISBN: ekonomista-2016-1
Kategoria: Czasopisma Ekonomista 2016
Cena: 58,80 zł
Ilość: szt.
IN MEMORIAM

Jerzy Osiatyński
Kazimierz Łaski (1921–2015)

ARTYKUŁY

Bogusław Fiedor, Bartosz Scheuer, Zbigniew Dokurno
Paradygmat zrównoważone go rozwoju a współczesna makroekonomia – ujęcie epistemologiczne

Andrzej K. Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska, Krzysztof Zagórski
W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK

Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

Elżbieta Wojnicka-Sycz
Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej

Krzysztof Beck, Jakub Janus
Podobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

RECENZJE I OMÓWIENIA

Krzysztof Firlej
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk.: Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki

Andrzej Czyżewski
Monika Stanny: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

KOMUNIKATY

Doktoraty h.c.: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl