Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Ekonomista 2013/5

Kategoria: Czasopisma Ekonomista 2013
Cena: 55,65 zł
Ilość: szt.

ARTYKUŁY

Michał Gradzewicz, Jakub Growiec, Robert Wyszyński
Nieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca
Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się

Eugeniusz Najlepszy
Eskalacja nierównowagi zewnętrznej krajów zadłużonych w warunkach globalnej mobilności kapitału

Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak
Fiscal Imbalances, Fiscal Rules and Sovereign Bond Yields (Nierównowaga budżetowa, reguły fiskalne i rentowność obligacji państwowych)

MISCELLANEA

Piotr Misztal
Oddziaływanie cen importowych na inflację w strefie euro

Jacek Jankiewicz
Globalny kryzys finansowo-ekonomiczny a oczekiwania konsumentów w krajach Unii Europejskiej

ESEJE

Oded Stark
On the Economics of Others

RECENZJE I OMÓWIENIA

Aleksander Łukaszewicz
Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości

Marian Gorynia
Jan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy

Andrzej Kupich
Rusłan S. Grinbgerg, Swoboda i sprawiedliwost’. Rossijskieje sobłazny łożnogo wybora

KOMUNIKATY

Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2013 r.

Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl