Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Ekonomista 2011/6

Kategoria: Czasopisma Ekonomista
Cena: 50,40 zł
Ilość: szt.
ARTYKUŁY

Marcin Krawczyk
Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz

Elżbieta Rychłowska-Musiał
Konkurencja na rynku a strategia realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego

Leszek Morawski, Michał Myck
Distributional Effects of the Child Tax Credit in Poland and Its Potential Reforms

MISCELLANEA

Małgorzata Podogrodzka
Wpływ starzenia się ludności na zabezpieczenie ekonomiczne kolejnych generacji

Marta Małecka
Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu klasy GARCH

Paweł Siarka
Procedura back-testing jako metoda oceny modeli ryzyka kredytowego

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan Rymarczyk
Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

Jan Krzysztof Solarz
Piotr Chmielewski, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych

Katarzyna Appelt
Jesus Huerta de Soto: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

KOMUNIKATY

Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2011 r.

Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl