Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego (PDF)

ISBN: 978-83-87251-52-9
Kategoria: Książki, podręczniki Stosunki międzynarodowe
Cena: 48,30 zł
Ilość: szt.

Analiza przebiegu przekształceń gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej od roku 1978 do kryzysu globalnego przeprowadzona na podstawie szczegółowych danych statystycznych. Temat książki został ujęty w trzech rozdziałach:

1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008.

Analiza koncentruje się na przekształceniach własnościowych oraz reformach instytucjonalnych na obszarach wiejskich i miejskich, reformie administracji państwowej, reformie podatkowej i decentralizacji budżetowej, zmianach w sposobie prowadzenia polityki monetarnej oraz polityce „otwarcia na świat”.

2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.

Zaprezentowano procesy rozwojowe rolnictwa, przemysłu i usług, zmiany w kierunkach handlu zagranicznego oraz przepływach kapitałowych między Chinami a światem. W rozdziale tym zbadano również relacje między handlem zagranicznym a PKB kraju.

3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich.

Wyróżniono cechy wspólne oraz różnice między systemem ekonomicznym budowanym przez Chiny po 1978 r. a systemami rozwiniętych krajów azjatyckich, w szczególności Japonii. SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008

1.1. Przekształcenia własnościowe i reformy instytucjonalne na terenach wiejskich

1.2. Przekształcenia własnościowe na obszarach zurbanizowanych

1.3. Reformy instytucjonalne przedsiębiorstw państwowych

1.4. Reforma administracji państwowej

1.5. Reforma podatkowa i decentralizacja budżetowa

1.6. Zmiany w sposobie prowadzenia polityki monetarnej

1.7. Polityka „otwarcia na świat”

Rozdział 2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.

2.1 Mierniki syntetyczne: PKB, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje

2.2. Procesy rozwojowe rolnictwa

2.3. Rozwój przemysłu

2.4. Przekształcenia rozwojowe w sektorze usługowym

2.5. Handel zagraniczny Chin i jego rozwój

2.6. Inwestycje zagraniczne a procesy rozwoju gospodarki chińskiej

Rozdział 3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich

3.1. Historyczne uwarunkowania i kulturowe atrybuty systemów azjatyckich krajów… rozwiniętych i „systemu chińskiego”

3.2. Własność w rozwiniętych krajach azjatyckich i Chinach

3.3. Rola państwa i znaczenie interwencjonizmu w systemach azjatyckich i Chinach

3.4. Znaczenie współpracy z zagranicą dla rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.5. Systemy finansowe rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel 

Autor
Ewa Cieślik
Wydanie
PDF
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
0,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl