Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego

ISBN: 978-83-87251-51-2
Kategoria: Książki, podręczniki Stosunki międzynarodowe
Cena: 48,30 zł
Ilość: szt.

Analiza przebiegu przekształceń gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej od roku 1978 do kryzysu globalnego przeprowadzona na podstawie szczegółowych danych statystycznych. Temat książki został ujęty w trzech rozdziałach:

1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008.

Analiza koncentruje się na przekształceniach własnościowych oraz reformach instytucjonalnych na obszarach wiejskich i miejskich, reformie administracji państwowej, reformie podatkowej i decentralizacji budżetowej, zmianach w sposobie prowadzenia polityki monetarnej oraz polityce „otwarcia na świat”.

2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.

Zaprezentowano procesy rozwojowe rolnictwa, przemysłu i usług, zmiany w kierunkach handlu zagranicznego oraz przepływach kapitałowych między Chinami a światem. W rozdziale tym zbadano również relacje między handlem zagranicznym a PKB kraju.

3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich.

Wyróżniono cechy wspólne oraz różnice między systemem ekonomicznym budowanym przez Chiny po 1978 r. a systemami rozwiniętych krajów azjatyckich, w szczególności Japonii. SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008

1.1. Przekształcenia własnościowe i reformy instytucjonalne na terenach wiejskich

1.2. Przekształcenia własnościowe na obszarach zurbanizowanych

1.3. Reformy instytucjonalne przedsiębiorstw państwowych

1.4. Reforma administracji państwowej

1.5. Reforma podatkowa i decentralizacja budżetowa

1.6. Zmiany w sposobie prowadzenia polityki monetarnej

1.7. Polityka „otwarcia na świat”

Rozdział 2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r.

2.1 Mierniki syntetyczne: PKB, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje

2.2. Procesy rozwojowe rolnictwa

2.3. Rozwój przemysłu

2.4. Przekształcenia rozwojowe w sektorze usługowym

2.5. Handel zagraniczny Chin i jego rozwój

2.6. Inwestycje zagraniczne a procesy rozwoju gospodarki chińskiej

Rozdział 3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich

3.1. Historyczne uwarunkowania i kulturowe atrybuty systemów azjatyckich krajów… rozwiniętych i „systemu chińskiego”

3.2. Własność w rozwiniętych krajach azjatyckich i Chinach

3.3. Rola państwa i znaczenie interwencjonizmu w systemach azjatyckich i Chinach

3.4. Znaczenie współpracy z zagranicą dla rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.5. Systemy finansowe rozwiniętych krajów azjatyckich i Chin

3.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel 

Autor
Ewa Cieślik
Oprawa
twarda
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl