Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Problemy organizacji

ISBN: 978-83-87251-87-1
Kategoria: Książki, podręczniki Finanse/bankowość Zarządzanie i marketing
Cena: 27,30 zł
Ilość: szt.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej” (Henry Ford)


Książka przybliżająca, głównie praktycznie, problematykę z zakresu funkcjonowania organizacji.

Treść została skoncentrowana wokół ośmiu zagadnień wyszczególnionych w rozdziałach poświęconych:

Organizacji jako dyscyplinie naukowej,

Strategii w organizacji i zarządzaniu strategicznym,

Źródłom innowacji i procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwie,

Podejmowaniu decyzji w organizacji,

Interpersonalnemu charakterowi organizacji,

Kulturze w kontekście organizacji,

Etyce w kontekście organizacyjnym,

Koncepcji teoretycznej organizacji i zarządzania.

Opracowanie oparto na bogatej literaturze przedmiotu zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Teoretyczny dorobek klasyków organizacji i zarządzania został zamieszczony w ostatniej części publikacji. W książce każdy rozdział kończy się pytaniami kontrolnymi.

Książka została napisana z myślą o studentach tych kierunków studiów, w których jest omawiana problematyka organizacji. Może być ona również istotnym źródłem wiedzy i pomocą przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac, m.in. referatów, prac licencjackich i magisterskich.

Pracownikom wszystkich szczebli przedsiębiorstw i organizacji będzie przydatna jako poradnik organizacyjny. 
SPIS TREŚCI

Od autora

1. Organizacja jako dyscyplina naukowa

1.1. Wiedza o organizacji na tle jej związku z praktyką

1.2. Istota i cechy organizacji

1.3. Uwagi do definicji kierowania i zarządzania

1.4. Paradoksy organizacji

Pytania kontrolne

2. Strategia w organizacji i zarządzanie strategiczne

2.1. Pojęcie strategii

2.2. Funkcje planowania i zarządzania strategicznego

2.3. Najważniejsze wartości zarządzania strategicznego

2.4. Wybrane metody stosowane w analizie strategicznej

Pytania kontrolne

3. Źródła innowacji i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie

3.1. Przedsiębiorczość – pierwowzór innowacyjności

3.2. Innowacyjność – cecha dopełniająca przedsiębiorczość

3.3. Czynniki stymulujące powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie

3.4. Opory wobec innowacji

Pytania kontrolne

4. Podejmowanie decyzji w organizacji

4.1. Istota i rodzaje decyzji

4.2. Metody podejmowania decyzji

4.3. Warunki podejmowania decyzji

4.4. Ryzyko przy podejmowaniu decyzji

Pytania kontrolne

5. Interpersonalny charakter organizacji

5.1. Definicja i znaczenie komunikowania się

5.2. Funkcje, proces i kierunek komunikacji

5.3. Skuteczność komunikacji w organizacji

5.4. Przeszkody w skutecznej komunikacji

Pytania kontrolne

6. Kultura w kontekście organizacji

6.1. Funkcje kultury w zarządzaniu

6.2. Podstawowe założenia kultury organizacyjnej

6.3. Przejawy kultury organizacyjnej

6.4. Tworzenie i utrzymywanie kultury organizacyjnej

Pytania kontrolne

7. Etyka w kontekście organizacyjnym

7.1. Znaczenie edukacji etycznej oraz główne problemy etyki organizacji

7.2. Etyka indywidualna w organizacjach

7.3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

7.4. Promowanie etyki

Pytania kontrolne

8. Koncepcje teoretyczne organizacji i zarządzania

8.1. Kierunek naukowej organizacji pracy

8.2. Kierunek administracyjny

8.3. Kierunek socjologiczno-psychologiczny

8.4. Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa)

8.5. Podejście systemowe

8.6. Podejście sytuacyjne

8.7. Polska myśl organizacyjna

Pytania kontrolne

Bibliografia 

Autor
Adam Oleksiuk
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl