Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej

ISBN: 83-87251-40-2
Kategoria: Książki, podręczniki Historia myśli ekonomicznej
Cena: 19,95 zł
Ilość: szt.

Książka adresowana jest do pracowników nauki oraz studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, praktyków gospodarczych i polityków.

Autor przedstawił ewolucję poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii od drugiej połowy XVIII w. do ostatniej dekady wieku XX. Ponieważ tradycyjne ujęcie racjonalności, wg autora, nie odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki, zaproponował nową koncepcję, w której uwzględnił kwestie zaspokojenia potrzeb podstawowych, pełnego zatrudnienia, równowagi ekologicznej, liberalizacji handlu światowego, redukcji wydatków zbrojeniowych, zmiany struktury konsumpcji oraz zmiany hierarchii wartości z mieć na być.

Rozważania autora mają charakter interdyscyplinarny, przemyślenia ekonomiczne przeplatają się z dociekaniami podejmowanymi przez filozofów, prakseologów, ekologów i psychologów. Takie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć złożoność koncepcji racjonalności, a jej wdrożenie mogłoby poprawić stan gospodarowania człowieka.
RECENZJE

Licząca prawie dwieście stron rozprawa (...) M. Bochenka jest rezultatem dużej pracowitości Autora, a zakres wykorzystanej literaury jest wręcz imponujący. (...) Lektura dysertacji przekonała mnie o edukacyjnym pożytku tego typu studiów. Ale i utwierdza o małym poznawczym pożytku zajmowania się tak wieloznacznym pojęcciem, jak racjonalność gospodarowania jako wydzielony temat.

prof. dr hab. Tadeusz Kowalik

Instytut Nauk Ekonomicznych

Polska Akademia Nauk w Warszawie


Autor rezencowanej pracy postawił sobie ambitne zadanie przedstawienia ewolucji poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii począwszy od drugiej połowy XVIII wieku do ostatniej dekady XX wieku i przedstawienie w oparciu o tę analizę współczesnej koncepcji racjonalności i perspektyw jej rozwoju. (...) Podjęcie przez M. Bochenka próby wszechstronnej charakterystyki dorobku naukowego ekonomistów polskich w kwestii racjonalności jest ze wszech miar celowe i co należy podkreślić – udane.

prof. dr hab. Aleksandra Lityńska

Katedra Historii Myśli Ekonomicznej

Akademia Ekonomiczna w Krakowie


Tematyka przedłożonej pracy jest niezmiernie ważna, a zarazem wciąż żywa. Przy tym jest ona o tyle istotna, że łączy w sobie w jedną całość zagadnienia teoretyczne z problemami polityki ekonomicznej. Ponieważ zaś Autor starał się przedstawić cały wachlarz różnych, często sprzecznych poglądów, jakie występowały i występują w literaturze przedmiotu, więc zapoznanie się z nimi może przyczynić się nie tylko do pogłębienia naszej wiedzy dotyczącej rozwoju i aktualnego stanu jednego z najdonioślejszych segmentów myśli ekonomicznej, lecz także – w konsekwencji – wpłynąć na usprawnienie procesu gospodarowania i to na różnych szczeblach.

prof. dr hab. Edward Łukawer

profesor emerytowany Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Miejsce i rola racjonalności gospodarowania w teorii ekonomii

Pojęcie i rodzaje racjonalności

Zasada, teoria i paradygmat racjonalnego gospodarowania

Racjonalność mikroekonomiczna, makroekonomiczna i globalna

Socjalistyczna gospodarka planowa a racjonalność

Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks osobowy

Autor
Mirosław Bochenek
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl