Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej

ISBN: 978-83-87251-99-4
Kategoria: Książki, podręczniki Stosunki międzynarodowe
Cena: 34,65 zł
Ilość: szt.

Książka o procesie kształtowania się i o obecnym stanie gospodarki światowej. Autorka wykazuje, że nie może istnieć globalna gospodarka światowa, która nie ma ram instytucjonalnych. Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych norm muszą mieć organizacje, do których przynależność przynosi państwom narodowym pożytki. W przeciwnym wypadku gospodarka globalna będzie targana światowymi kryzysami finansowymi, których kilka już wystąpiło w tej erze; bądź powróci do strategii protekcjonistycznych, które – jak pokazuje historia – kończą się konfliktami zbrojnymi. Zwiększona regulacja gospodarki światowej powinna w szczególności dotyczyć:

SFERY POLITYKI FINANSOWEJ. Przekonanie, że globalizacja wyręcza banki centralne w prowadzeniu polityki antyinflacyjnej okazało się fałszywe wobec skali kryzysu finansowego w 2008 r.

DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH. Na świecie działa obecnie prawie 100 tys. korporacji międzynarodowych, mających ponad milion zagranicznych filii, a wartość sprzedaży wytworzonych przez nie wyrobów i usług (czyli produkcji międzynarodowej) jest ponad 2,5 razy wyższa od światowego eksportu. Działania nadzorcze, podejmowane przez państwa narodowe, przy wielkości współczesnych korporacji nie są wystarczająco skuteczne.
RECENZJE

W czasie postępującego światowego kryzysu finansowo-gospodarczego książka prezentująca nie tylko proces kształtowania się globalizacji i jej deformacji prowadzących do kryzysu, lecz także drogi powrotu do rozwoju, a nawet kształtowania gospodarki światowej, jest niezmiernie potrzebna, aktualna i ważna dla bardzo szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza o zainteresowaniach ekonomicznych.

Prof. Urszula Płowiec

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Istota i rozwój gospodarki globalnej

1.1. Pojęcia związane z procesem gospodarowania w skali światowej

1.2. Charakter i skala wymiany w epoce przedindustrialnej

1.3. Charakter globalizacji w erze przemysłowej

1.4. Era postindustrialna – w kierunku zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej

2. Międzynarodowa wymiana handlowa

2.1. Współczesne znaczenie teorii korzyści bezwzględnych A. Smitha i kosztów komparatywnych D. Ricarda

2.2. Polityka handlu międzynarodowego prowadzona przez państwa narodowe. Protekcjonizm i liberalizm

2.3. Instrumenty taryfowe

2.4. Instrumenty pozataryfowe

2.5. Terms of trade jako miara efektywności międzynarodowej wymiany handlowej

3. Współczesny charakter intensyfikacji gospodarki globalnej. Korporacje międzynarodowe

3.1. Kształtowanie liberalnej gospodarki globalnej w wymiarze ponadhandlowym

3.2. Współczesny charakter korporacji międzynarodowych

3.3. Skala i waga korporacji w gospodarce światowej XXI w.

3.4. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego

3.5. Korporacja międzynarodowa w poszukiwaniu najdogodniejszych „warunków otoczenia”, kreowanych przez państwa narodowe

3.6. Korporacje międzynarodowe wobec władz publicznych państw narodowych

4. Międzynarodowy rynek finansowy

4.1. Pojęcie międzynarodowego rynku finansowego

4.2. Międzynarodowy rynek walutowy. Kursy walut

4.3. Znaczenie polityki pieniężnej

4.4. Giełdy. Współczesny międzynarodowy rynek kapitałowy

4.5. Regulacje międzynarodowego rynku finansowego w skali narodowej i ponadnarodowej

4.6. Podsumowanie

5. Nowy układ sił w gospodarce światowej

5.1. Początek końca starego układu

5.2. Skutki włączenia się Chin w gospodarkę globalną

5.3. Inne ośrodki wzrostu gospodarczego. Indie. Rosja

5.4. Ocena kierunków zmian

6. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne

6.1. Zagadnienia definicyjne

6.2. Unia Europejska – gospodarcze ugrupowanie integracyjne czy substytut państwa wielonarodowego

6.3. Ugrupowania integracyjne innych kontynentów

6.4. Ocena charakteru międzynarodowych ugrupowań gospodarczych

7. Kształtowanie się ponadnarodowych instytucji gospodarczych

7.1. Zagadnienia definicyjne

7.2. Bank Światowy – potrzeba instytucji banku globalnego?

7.3. Ponadnarodowa koordynacja regulacji i nadzoru systemu finansowego

7.4. Światowa Organizacja Handlu (WTO) – regulator globalnej wymiany

7.5. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – zamknięty klub?

7.6. Cechy wspólne współczesnych ponadnarodowych instytucji gospodarczych

Wnioski

Aneks: Unia Walutowa i Gospodarcza. Euro

Bibliografia

Bibliografia do Unii Europejskiej (lektury dla czytelnika) 

Autor
Krystyna Bobińska
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl