Rejestracja   Zaloguj się
Twój koszyk jest pusty
Zakupy powyżej 100 zł wysyłamy na własny koszt (wysyłka ekonomiczna na terenie Polski).

Międzynarodowe środowisko finansowe

ISBN: 83-87251-82-8
Kategoria: Książki, podręczniki Finanse/bankowość Stosunki międzynarodowe
Cena: 24,15 zł
Ilość: szt.

Współczesne międzynarodowe rynki i instytucje finansowe stanowią otoczenie biznesu, a jednocześnie same należą do biznesu. Jest to zintegrowany światowy system umożliwiający wolny przepływ kapitałów oraz towarzyszących im inwestycji. W praktycznym ujęciu środowisko tworzą wyspecjalizowane publiczne międzynarodowe organizacje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Grupa Banku Światowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, a także inne organizacje o profilu prywatnym, jak Międzynarodowa Korporacja Finansowa, prywatne bankowe i pozabankowe instytucje finansowe, organizacje branżowe związane z poszczególnymi rynkami oraz zinstytucjonalizowane formy koordynacji działań krajowych systemów finansowych – G-7 i inne tego rodzaju struktury.

Rozwój środowiska finansowego ma charakter wielokierunkowy. Nowe doświadczenia i kryzysy wpływają na zmiany organizacji i kontroli rynków. Przekształcają się tradycyjnie istniejące cechy i pojawiają się nowe formy funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji finansowych. Nowe generacje instrumentów i produktów finansowych rodzą zmiany sposobów zarządzania aktywami i ryzykiem, metod finansowania oraz funkcjonowania rynków produktów i usług finansowych na globalnym rynku kapitałowym.

Praca koncentruje się głównie na czynnikach wpływających na zmiany o charakterze instytucjonalnym w międzynarodowym środowisku finansowym i w inwestycjach tworzących to środowisko. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania: Co decyduje o przeobrażeniach instytucjonalnych? Jakie są ich następstwa dla uczestników rynku? Jakie kierunki przeobrażeń instytucjonalnych będą wpływać na funkcjonowanie rynków finansowych w przyszłości?

Książka jest adresowana do studentów oraz osób zainteresowanych finansami międzynarodowymi w dobie globalizacji gospodarki. 
SPIS TREŚCI

I. Mechanizmy i uwarunkowania instytucjonalizacji

Mechanizmy instytucjonalizacji

Zachowania rynków finansowych

Zmiany infrastruktury gospodarczej i finansowej

Procesy regulacyjne i zmiany instytucjonalne

II. Podstawy instytucjonalne międzynarodowego ładu monetarnego

Pieniądz i gospodarka światowa

Podstawowe założenia teorii monetarnych

System z Bretton Woods

Problem zadłużenia międzynarodowego

Przebudowa rynku finansowego w Europie

III. Mechanizmy rynkowe o profilu instytucjonalnym

Rynek finansowy jako system

Finansowanie na eurorynkach

Następstwa konsolidacji sektora bankowego

Fundusze inwestycyjne i hedgingowe na rynku finansowym. 

Autor
Jerzy J. Wajszczuk
Oprawa
miękka
Wydanie
drukowane
Wysokość
24cm
Szerokość
17cm
Długość
1cm
Waga
1,00kg
© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.,© Wydawnictwo Key Text. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cytowanie dozwolone z podaniem źródła.

Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9/410, tel. 22 632-11-36, 665-108-002

www.keytext.com.pl, wydawnictwo@keytext.com.pl